Quantum Prime -24/7电动机输送解决方案

Quantum的独特解决方案可确保您可以通过致电我们来订购任何白天或晚上的市场领先的ABB和WEG电动机0330 9000 247或在线订购。

图像-20220215-105056
1614156493裁剪

在此免费指南中,在短短60分钟内成为运动专家!

Quantum Prime -24/7电动机输送解决方案

欧宝体育在线APP量子控件将为您提供对电动机的即时访问,只需在线订购即可。

交付费用将根据电动机的重量和交付位置添加。

询问Prime

24/7直接电话访问专家汽车工程师

无需订单号码

与物流公司下达订单。无需等到我们的办公室开放

汽车库存

交货价格要确认*

筛选

零件号 KW 安装 价格 库存 数据表 示意图 类型 网上订购
M2BAX71MB 0.25 4 £208.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX71MB 0.25 4 法兰 £230.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX71MLA 0.37 4 £223.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX71MLA 0.37 4 法兰 £243.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX71MC 0.37 2 £211.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX71MC 0.37 2 法兰 £232.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX80MC 0.55 4 £235.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX80MC 0.55 4 法兰 £258.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX71MB 0.55 2 £226.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX71MB 0.55 2 法兰 £246.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX80MLA 0.75 4 £256.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX80MLA 0.75 4 法兰 £276.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX80MC 0.75 2 £252.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX80MC 0.75 2 法兰 £273.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX90SB 1.1 4 £280.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX90SB 1.1 4 法兰 £303.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX80MD 1.1 2 £265.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX80MD 1.1 2 法兰 £286.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX90SLA 1.5 4 £309.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX90SLA 1.5 4 法兰 £343.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX90SB 1.5 2 £296.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX90SB 1.5 2 法兰 £321.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX100LB 2.2 4 £358.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX100LB 2.2 4 法兰 £398.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX90SLA 2.2 2 £348.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX90SLA 2.2 2 法兰 £370.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX100LKA 3 4 £408.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX100LKA 3 4 法兰 £445.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX100LKA 3 2 £391.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX100LKA 3 2 法兰 £423.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX112MLA 4 4 £468.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX112MLA 4 4 法兰 £501.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX112MB 4 2 £450.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX112MB 4 2 法兰 £478.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX132SMA 5.5 4 £570.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX132SMA 5.5 4 法兰 £614.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX132SMA 5.5 2 £558.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX132SMA 5.5 2 法兰 £602.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX132SME 7.5 4 £692.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX132SME 7.5 4 法兰 £750.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX132SME 7.5 2 £667.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX132SME 7.5 2 法兰 £712.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX160MLA 11 4 £954.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX160MLA 11 4 法兰 £1,018.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX160MLA 11 2 £931.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX160MLA 11 2 法兰 £1,004.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX160MLB 15 4 £1,178.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX160MLB 15 4 法兰 £1,251.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX160MLB 15 2 £1,164.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX160MLB 15 2 法兰 £1,251.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX180MLA 18.5 4 £1,339.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX180MLA 18.5 4 法兰 £1,470.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX160MLC 18.5 2 £1,375.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX160MLC 18.5 2 法兰 £1,470.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX180MLB 22 4 £1,556.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX180MLB 22 4 法兰 £1,658.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX180MLA 22 2 £1,534.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX180MLA 22 2 法兰 £1,629.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX200MLA 30 4 £2,284.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX200MLA 30 4 法兰 £2,424.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX200MLA 30 2 £2,222.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX200MLA 30 2 法兰 £2,354.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX225SMA 37 4 £2,730.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX225SMA 37 4 法兰 £2,892.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX200MLB 37 2 £2,780.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX200MLB 37 2 法兰 £2,943.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX225SMB 45 4 £3,194.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX225SMB 45 4 法兰 £3,349.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX225SMA 45 2 £3,303.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX225SMA 45 2 法兰 £3,465.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX250SMA 55 4 £3,836.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX250SMA 55 4 法兰 £4,053.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX250SMA 55 2 £3,951.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX250SMA 55 2 法兰 £4,147.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX280SMB 75 4 £5,065.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX280SMB 75 4 法兰 £5,282.40 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX280SMB 75 2 £5,208.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX280SMB 75 2 法兰 £5,410.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX280SMC 90 4 £5,736.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX280SMC 90 4 法兰 £5,953.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX280SMC 90 2 £6,000.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX280SMC 90 2 法兰 £6,223.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMB 110 4 根据要求 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMB 110 4 法兰 £7,951.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMB 110 2 £7,821.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMB 110 2 法兰 £8,206.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMC 132 4 根据要求 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMC 132 4 法兰 £9,169.20 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMC 132 2 £9,090.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMC 132 2 法兰 £9,474.00 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMD 160 4 £10,252.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMD 160 4 法兰 £10,654.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMD 160 2 £10,894.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315SMD 160 2 法兰 £11,294.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315MLB 200 4 £12,418.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315MLB 200 4 法兰 根据要求 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315MLA 200 2 £13,300.32 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX315MLA 200 2 法兰 £13,540.56 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX355SMA 250 4 £15,459.60 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX355SMA 250 4 法兰 £16,180.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX355SMA 250 2 £16,420.80 1 看法 看法 abb 网上订购
M2BAX355SMA 250 2 法兰 £17,223.60 1 看法 看法 abb 网上订购
WEG 0.75kW 2p B5 IE3 Wimes 0.75 2 B5 £196.33 2 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 11KW 2P B3 IE3 WIMES 11 2 B3 £831.55 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 15kW 2p B3 IE3 Wimes 15 2 B3 £886.70 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 15kW 4p B3 IE3 Wimes 15 4 B3 £925.80 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 18.5kW 2p B3 IE3 Wimes 18.5 2 B3 £979.20 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 18.5kW 4p B3 IE3 Wimes 18.5 4 B3 £1,241.36 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 18.5kW 4p B5 IE3 Wimes 18.5 4 B5 £1,284.40 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 2.2kW 2p B3 IE3 Wimes 2.2 2 B3 £248.29 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 2.2kW 2p B5 IE3 Wimes 2.2 2 B5 £254.53 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 2.2kW 4p B3 IE3 Wimes 2.2 4 B3 £284.53 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 22kW 4p B3 IE3 Wimes 22 4 B3 £1,338.47 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 30kW 4p B3 IE3 Wimes 30 4 B3 £1,724.29 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 3KW 2P B3 IE3 WIMES 3 2 B3 £298.00 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 3KW 2P B5 IE3 WIMES 3 2 B5 £307.69 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 3KW 4P B3 IE3 WIMES 3 4 B3 £317.83 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 3KW 4P B5 IE3 WIMES 3 4 B5 £327.51 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 4KW 4P B3 IE3 WIMES 4 4 B3 £368.71 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 5.5kW 4p B3 IE3 Wimes 5.5 4 B3 £466.41 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 7.5kW 2p B3 IE3 Wimes 7.5 2 B3 £473.80 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 7.5kW 4p B5 IE3 Wimes 7.5 4 B5 £545.79 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 55kW 4p B5 IE3 Wimes 55 4 B3 £3,184.21 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 45kW 4p B3 IE3 Wimes 45 4 B3 £2,571.38 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 55kW 4p B3 IE3 Wimes 55 4 B3 £3,088.82 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 75KW 2P B3 IE3 WIMES 75 2 B3 £4,334.51 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 0.37kW 4p B5 IE3 Wimes 0.37 4 B5 £155.16 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 200kW 4p B5 IE3 Wimes 200 4 B5 £10,755.55 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 37KW 4P B3 IE3 WIMES 37 4 B3 £2,213.75 1 看法 看法 韦格 网上订购
WEG 0.37kW 2p B5 IE3 Wimes 0.37 2 B5 £115.64 1 看法 看法 韦格 网上订购

电机订单表/订单指令

  • 该字段是出于验证目的,应保持不变。

客户的反馈

首先,建议我使用另一家公司来采购电动机,但他们甚至在晚上10点没有接电话。之后,我搜索了ABB电动机,您来了。我从您的办公室与凯尔(Kyle)一起工作,他非常友善又专业,给了我一句话,并说您将在两个小时内向我们提供电动机。因此,我自己下达了订单,将来我会很乐意再次使用量子。

乔恩盐 - 植物维护经理

我只想说,您现在提供的新服务昨晚对我们来说是无价的。一个电话给您的物流中心,我们在向我们的路上有一个75kW的电动机。在凌晨6点转移之前,我们备份并跑步。出色的服务!

斯图尔特·帕特森(Stewart Paterson) - 轮班工程师

感谢艾米和山姆上周的协助。当我们需要大家让我们恢复正常运行时,知道量子在手机结束时,总是非常感谢。

大卫·甘布尔(David Gamble),2020年7月

感谢您在银行假期周末的帮助!现场的家伙对来现场的回应给人留下了深刻的印象。

西蒙·帕森斯(Simon Parsons),2020年5月

在这里询问

填写无义务报价的查询表。

或致电01661 835 566

如果紧急致电我们致电0330 9000 247